Khung Xương Gỗ

LIÊN HỆ

Khung Xương Gỗ gồm 2 loại phổ biến là xương gỗ Thông Dầu (thông đỏ) hoặc xương gỗ Teak Lào. Một số công trình sử dụng xương gỗ căm xe cũng được nhưng yêu cầu bạn phải xẻ dày hơn vì căm xe không chịu được nắng mưa. Trước khi lắp đặt xương gỗ, bạn nên phủ một lớp dầu bảo vệ lên các thành xương.

Danh mục: